باکس 2 نفره

باکس 2 نفره

باکس2نفره 200*140ترکیه ای
-4%

باکس2نفره 200*140ترکیه ای

955,000تومان 995,000تومان

باکس2نفره 200*140ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هستارتفاع باکس از زمین با پایه 30 سانت می باشد..

باکس2نفره 200*140رویال
-6%

باکس2نفره 200*140رویال

940,000تومان 995,000تومان

باکس2نفره 200*140رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشد..

باکس2نفره 200*160ترکیه ای
-3%

باکس2نفره 200*160ترکیه ای

1,230,000تومان 1,270,000تومان

باکس2نفره 200*160ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلزهست..

باکس2نفره 200*160رویال
-5%

باکس2نفره 200*160رویال

1,210,000تومان 1,270,000تومان

باکس2نفره 200*160رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هست..

باکس2نفره 200*180ترکیه ای
-2%

باکس2نفره 200*180ترکیه ای

1,344,000تومان 1,370,000تومان

باکس2نفره 200*180ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدباکس سایز 180 .2عدد باکس 90 مجزا می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلز هست..

باکس2نفره 200*180رویال
-4%

باکس2نفره 200*180رویال

1,320,000تومان 1,370,000تومان

باکس2نفره 200*180رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدباکس سایز 180 .2عدد باکس 90 مجزا می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلز هست..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)
باکس, نفره, تخت