در صورت نياز  مشتريان گرامی  از9:30صبح تا 9:30 شب آماده پاسخ گويی  می باشيم


و در روزهای تعطيل از ساعت 11 صبح تا 7:00 شب

شایان ذکر است که فقط محصولاتی که از فروشگاه هومی باکس خریداری شده شامل پشتیبانی بوده


و یا از نمایندگانی که زیر نظر شرکت هومی باکس می باشد تحت پوشش قرار میگیرندHOMEYBOX