تخت

تخت

باکس1نفره 200*120ترکیه ای

باکس1نفره 200*120ترکیه ای

810,000تومان

باکس1نفره 200*120ترکیه ای باکس همان تخت خواب می باشد که با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هستارتفاع باکس با پایه از زمین 30 سانت می باشد..

باکس1نفره 200*120رویال

باکس1نفره 200*120رویال

810,000تومان

باکس1نفره 200*120رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هستارتفاع باکس از زمین با پایه 30 سانت می باشد..

باکس1نفره 200*90ترکیه ای

باکس1نفره 200*90ترکیه ای

645,000تومان

باکس1نفره 200*90ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدبا قابلیت نصب و جابجایی راحت و کم جامواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هستارتفاع باکس از زمین با پایه 30 سانت می باشد..

باکس1نفره 200*90رویال

باکس1نفره 200*90رویال

645,000تومان

باکس1نفره 200*90رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلزهست..

باکس2نفره 200*140ترکیه ای

باکس2نفره 200*140ترکیه ای

945,000تومان

باکس2نفره 200*140ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هستارتفاع باکس از زمین با پایه 30 سانت می باشد..

باکس2نفره 200*140رویال

باکس2نفره 200*140رویال

945,000تومان

باکس2نفره 200*140رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشد..

باکس2نفره 200*160ترکیه ای

باکس2نفره 200*160ترکیه ای

1,290,000تومان

باکس2نفره 200*160ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلزهست..

باکس2نفره 200*160رویال

باکس2نفره 200*160رویال

1,290,000تومان

باکس2نفره 200*160رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه هست..

باکس2نفره 200*180ترکیه ای

باکس2نفره 200*180ترکیه ای

1,380,000تومان

باکس2نفره 200*180ترکیه ایباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدباکس سایز 180 .2عدد باکس 90 مجزا می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلز هست..

باکس2نفره 200*180رویال

باکس2نفره 200*180رویال

1,380,000تومان

باکس2نفره 200*180رویالباکس همان تخت خواب می باشد که  با ظاهر تشک می باشدباکس سایز 180 .2عدد باکس 90 مجزا می باشدمواد تشکیل شده باکس از چوب و پارچه وفلز هست..

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)
تخت